Úvodní stránka


 Naše mateřská škola má svou dlouholetou tradici, otevřena byla v roce 1961. Nachází se na okraji města v pěkném přírodním prostředí.

 

V únoru roku 2015 jsme zahájili provoz nového oddělení a ve školním roce 2015/2016 jsme navýšili kapacitu pro 48 dětí. Stali jsme se dvoutřídní mateřskou školou s věkovým složením dětí zpravidla od tří do šesti let a zajišťující celodenní provoz od 6:30 do 16:30 hodin.

 

Jsme součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havířov – Bludovice Frýdecká.

 

Zřizovatelem je Statutární město Havířov.

 

Naše mateřská škola již svou budovou a umístěním v klidné, okrajové části města vytváří dojem rodinné školičky. Také atmosféra, kterou společně vytváříme, má tento charakter. Preferujeme individualizovaný přístup k dítěti, respektujeme jeho přání a potřeby. Klademe důraz na samostatnou, zdravě sebevědomou dětskou osobnost, která dokáže pracovat a spolupracovat s ostatními ve skupině. V rámci předškolního vzdělávání dětem připravujeme podnětné prostředí směřující k jejich rozvoji a učení. Zprostředkováváme jim okolní svět a motivujeme je k dalšímu poznávání a učení.

 

Prvořadou každodenní snahou všech zaměstnanců je spokojené a šťastné dítě. Dětství znamená velké možnosti, potence, které se mohou ve vývoji dítěte realizovat. Možnosti rozvoje jsou v dítěti samém; možnosti jsou ve vnějším světě, který nabízí vzdělání, zkušenosti, dovednosti, mravnost, uplatnění; možnosti představují dítěti druzí lidé kvalitami své osobnosti vybízejícími k následování; možnosti představuje styk mezi lidmi, styk aktivizující, zavazující. Mateřská škola reprezentuje zmíněný vnější svět dítěte s uplatněným předškolním vzděláváním.

 

V naší mateřské škole je denně veselo a něco se děje – hrajeme si, zpíváme, cvičíme, malujeme, vyrábíme, chodíme do přírody.