Aktuality

 

 

 ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

 

VÁŽENÍ RODIČE, 

DLE USNESENÍ RADY RADY MĚSTA HAVÍŘOVA SE KONÁ ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2010 VE DNECH

13. KVĚTNA OD 9:00-16:00 HODIN 
A 14. KVĚTNA OD 9:00-12:00 HODIN.

VEZMĚTE S SEBOU:

  • PRŮKAZ TOTOŽNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE
  • RODNÝ LIST DÍTĚTE

JE MOŽNÉ TAKÉ PŘINÉST ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A VYPLNĚNÝ A LÉKAŘEM POTVRZENÝ EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE V MŠ (OBA DOKUMENTY LZE VYTISKNOUT V ZÁLOŽCE KE STAŽENÍ).

ZÁROVEŇ VE DNECH ZÁPISU POŘÁDÁME DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZVEME DĚTI, ABY SI PŘIŠLY ŠKOLKU PROHLÉDNOUT A POHRÁT SI.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ