Aktuality

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

OD 10. 5. 2021 

VÁŽENÍ RODIČE,

OD PONDĚLÍ 10. 5. JE MATEŘSKÁ ŠKOLA OPĚT V PROVOZU PRO VŠECHNY DĚTI, A TO BEZ POVINNOSTI TESTOVÁNÍ A NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU K ZAKRYTÍ NOSU A ÚST.

ŽÁDÁME DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBU O DODRŽOVÁNÍ OPATŘENÍ:

  • nošení ochranného porstředku k zykrytí nosu a úst
  • omezení pobytu v areálu školy a šatně na nezbytně nutnou dobu při přivádění a odvádění dítěte
  • použití dezinfekce rukou v šatně
  • nevcházet do tříd 
  • nepřivádět do mateřské školy děti s příznaky onemocnění covid-19

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

 

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

VZHLEDEM K PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1. 3. 2021 BUDE UPRAVENA VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZA MĚSÍC BŘEZEN, DUBEN A KVĚTEN.

  • ZA MĚSÍC BŘEZEN A DUBEN JE VÝŠE ŠKOLNÉHO 0 KČ,
  • ZA MĚSÍC KVĚTEN SE VÝŠE ŠKOLNÉHO SNÍŽÍ V POMĚRU K POČTU DNŮ, KDY NEBYLA MATEŘSKÁ ŠKOLA V PROVOZU.

FINANČNÍ ČÁSTKY ZA UVEDENÉ OBDOBÍ PŘEPOČÍTÁME A PŘEPLATKY VYÚČTUJEME S NÁVRATEM VŠECH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.