INFORMACE O VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 

VÁŽENÍ RODIČE, 

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ZÁPISU VÁM PŘINÁŠÍMEZDE  

 

PŘIJATÝM DĚTEM PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ O PŘJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ mateřská škola zakládá do spisu a nedoručuje. Můžete si však požádat o jeho vydání.

NEPŘIJATÝM DĚTEM PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ bude se zdůvodněním zasláno poštou. 

ŽÁDÁME RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ, ABY V PŘÍPADĚ, ŽE JEJICH DÍTĚ NASTOUPÍ DO JINÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY, oznámili tuto skutečnost bezodkladně.