INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 

VÁŽENÍ RODIČE, 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JE VÝZNAMNOU UDÁLOSTÍ V ŽIVOTĚ MALÉHO DÍTĚTE, CELÉ RODINY, ALE I ŠKOLY. OVŠEM SOUČASNÁ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE VYŽADUJE DISTANČNÍ FORMU ZÁPISU BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I RODIČŮ. DLE METODICKÉHO DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A Z ROZHODNUTÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ A KULTURY MAGISTRÁTU MĚSTA HAVÍŘOVA JE TERMÍN ZÁPISU STANOVEN NA OBDOBÍ

3.-14. KVĚTNA 2021.

 ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Ve dnech 3.-14. 5. je možné podat dokumenty k zápisu dítěte:

  • vhozením obálky označené "ZÁPIS" do schránky mateřské školy umístěné vpravo od branky areálu školy
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu - nejpozději 14. 5.)
  • elektronicky na e-mail ms.frydecka@seznam.cz v případě, že má zákonný zástupce elektronický podpis 

DOKUMENTY K ZÁPISU

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • evidenční list dítěte
  • prostá kopie rodného listu dítěte
  • doložení řádného očkování dítěte - na druhé straně evidenčního listu (netýká se dětí, které začnou plnit povinnou předškolní docházku); pokud dítě není očkováno dle očkovacího kalendáře, je nutné, aby zákonný zástupce kontaktoval praktického lékaře a vyžádal si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

VAŠE DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME NA TELEFONNÍM ČÍSLE 739 423 774 A PŘES E-MAIL ms.frydecka@seznam.cz.

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI