Organizační záležitosti

 

Provozní doba

 

PROVOZNÍ DOBA MATEŘSKÉ ŠKOLY JE OD 6:30 DO 16:30 HODIN.

   

 

Organizace školního roku 

 

Zahájení školního roku

1. 9. 2022 provoz MŠ
Státní svátek

28. 9. 2022

MŠ uzavřena
Státní svátek

28. 10. 2022

MŠ uzavřena

Podzimní prázdniny

26. a 27. 10. 2022

provoz MŠ

Státní svátek

17. 11. 2022

Mš uzavřena

Štědrý den, vánoční svátky 24. až 26. 12. 2022 MŠ uzavřena
Vánoční prázdniny

23. 12. 2022 až 
2. 1. 2023

provoz MŠ dle požadavku zákonných zástupců

Nový rok 1. 1. 2023 MŠ uzavřena
Pololetní prázdniny 3. 2. 2023 provoz MŠ
Jarní prázdniny 13. až 19. 3. 2023

provoz MŠ 

Velikonoční prázdniny

Velký pátek

6. 4. 2023

7. 4. 2023

provoz MŠ

MŠ uzavřena

Velikonoční pondělí 10. 4. 2023 MŠ uzavřena
Ukončení školního roku 

30. 6. 2023

 
Hlavní prázdniny

3.-9. 7. 2023

10.-23. 7. 2023

24. 7.-31. 8. 2023

7.-20. 8. 2023

provoz MŠ přerušen

provoz MŠ

provoz MŠ přerušen

provoz MŠ Občanská

Zahájení školního roku 2023/2024

4. 9. 2023

provoz MŠ

 Režim dne

Režim dne je pouze orientační, učitelky mohou pružně reagovat na aktuální dění v mateřské škole. Pevná je pouze doba pro podávání stravy dětem.

6:30 - 8:30 scházení dětí 
6:30 - 8:45 hry a činnosti dle volby dětí
  didakticky zacílené činnosti
  individuální činnosti
  cvičení
od 8:45 hygiena, svačina
9:15 - 9:45 dokončení hrových a řízených činností
9:45 - 11:45 pobyt venku
od 11:45 hygiena, oběd
12:30 - 14:20 hygiena
  odpočinek
  klidné činnosti pro nespavé děti
14:30 - 15:00 hygiena, svačina
15:00 - 16:30 činnosti a hry dle volby dětí
  didakticky zacílené činnosti
  rozcházení dětí

 

Plán akcí

Návštěva divadelních představení MKS Havířov - dle nabídky

Drakiáda - září, říjen 2022

Světýlková slavnost - začátek listopadu

Mikulášská besídka - 6. 12. 2022

Vánoční besídka - prosinec 2022

Bobování na horách - leden, únor 2023

Pohádka s babičkou - 9.-13. 1. 2023

Lyžařská školička - leden, únor 2023

Dětský karneval - 15. 2. 2023

Návštěva divadelního představení v Divadle loutek Ostrava - dle nabídky 

Návštěva divadelního představení v Těšínském divadle dle nabídky

Divadélko ve školce - měsíčně

Den Země - duben 2023

Návštěva dopravního hřiště - dle nabídky

Velikonoční tvořivá dílnička -  duben 2023

 Hrajeme si s dědečkem - 6.-10. 3. 2023

Besídka pro maminky - 16. a 17. 5. 2023

Návštěva Dětského světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic - duben 2023

  Výlet do Dinoparku - červen 2023

Celodenní výlet - červen. 2023

Preventivní program Městské policie Havířov - dle nabídky

Radovánky -  3. 6. 2023

Polodenní výlet vláčkem - červen

Den otevřených dveří Městské policie a Hasičů - červen

Den plný her s nočním spaním ve školce - červen 2023

Pasování školáků a rozloučení se školním rokem - červen 2023

 

Plán pravidelných aktivit 

Návštěvy solné jeskyně - ve třídě Plyšáčci vede p. uč. Eva Kubecová 
     prozatím pozastaveno s ohledem na covid-19

Návštěvy solné jeskyně - ve třídě Pastelky vede p. uč. Iveta Spurná 
     prozatím pozastaveno s ohledem na covid-19

Bruslení - vede p. uč. Lenka Leškaničová
     každé sudé úterý 9:15-10:15 h.

Sportování v tělocvičně na ZŠ Žákovská -  třída Plyšáčci
     lichý týden, čtvrtek - odjezd od MŠ 10:25 h.

Sportování v tělocvičně na ZŠ Žákovská - třída Pastelky
      sudý týden, čtvrtek - odjezd od MŠ 10:25 h.

Program "Zdravý způsob života a prevence závislostí" - externě vedeno Centrem prevence Sociálních                                                                                                             služeb města Havířova
     10 tematických bloků dle rozpisu od září do června

Plavecký kurz - zajišťuje plavecká škola Delfínek
      jarní běh