Organizační záležitosti

 

Provozní doba

 

PROVOZNÍ DOBA MATEŘSKÉ ŠKOLY JE OD 6:30 DO 16:30 H.

   

 

Organizace školního roku 

 

Zahájení školního roku

1. 9. 2021 provoz MŠ
Státní svátek

28. 9. 2021

MŠ uzavřena
Státní svátek

28. 10. 2021

MŠ uzavřena

Podzimní prázdniny

29. a 30. 10. 2021

provoz MŠ

Státní svátek

17. 11. 2021

Mš uzavřena

Štědrý den, vánoční svátky 24. až 26. 12. 2021 MŠ uzavřena
Vánoční prázdniny

23. 12. 2021 až 
2. 1. 2022

provoz MŠ přerušen

Nový rok 1. 1. 2022 MŠ uzavřena
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022 provoz MŠ
Jarní prázdniny 7. až 13. 3. 2022

provoz MŠ 

Velikonoční prázdniny

Velký pátek

14. 4. 2022

15. 4. 2022

provoz MŠ

MŠ uzavřena

Velikonoční pondělí 18. 4. 2022 MŠ uzavřena
Ukončení školního roku 

30. 6. 2022

 
Hlavní prázdniny

1.-8. 7. 2022

11.-22. 7. 2022

25. 7.-31. 8. 2022

1.-12. 8. 2022

provoz MŠ přerušen

provoz MŠ

provoz MŠ přerušen

provoz MŠ Občanská

Zahájení školního roku 2022/2023

1. 9. 2022

provoz MŠ

 Režim dne

Režim dne je pouze orientační, učitelky mohou pružně reagovat na aktuální dění v mateřské škole. Pevná je pouze doba pro podávání stravy dětem.

6:30 - 8:30 scházení dětí 
6:30 - 8:45 hry a činnosti dle volby dětí
  didakticky zacílené činnosti
  individuální činnosti
  cvičení
od 8:45 hygiena, svačina
9:15 - 9:45 dokončení hrových a řízených činností
9:45 - 11:45 pobyt venku
od 11:45 hygiena, oběd
12:30 - 14:20 hygiena
  odpočinek
  klidné činnosti pro nespavé děti
14:30 - 15:00 hygiena, svačina
15:00 - 16:30 činnosti a hry dle volby dětí
  didakticky zacílené činnosti
  rozcházení dětí

 

Plán akcí

Návštěva divadelních představení MKS Havířov - dle nabídky

Drakiáda - 14. 10. 2021 

Světýlková slavnost - začátek listopadu

Mikulášská besídka -  2. 12. 2021

Vánoční besídka - 20. 12. 2021

Bobování na horách - leden 2022

Pohádka s babičkou - 10.-14. 1. 2022

Lyžařská školička - 10.-14. 1. 2022

Dětský karneval - 26. 2. 2022

Návštěva divadelního představení v Divadle loutek Ostrava - dle nabídky 

Návštěva divadelního představení v Těšínském divadle dle nabídky

Divadélko ve školce - měsíčně

Den Země - duben 2021

Návštěva dopravního hřiště - dle nabídky

Velikonoční tvořivá dílnička -  duben 2022

 Hrajeme si s dědečkem - 21.-25. 3. 2022

Besídka pro maminky - 18. 5. třída Pastelky a 19. 5. třída Plyšáčci

Návštěva Dětského světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic - duben 2022

  Výlet do Dinoparku - červen 2022

Celodenní výlet - 22. 6. 2022

Preventivní program Městské policie Havířov - dle nabídky

Radovánky - 11.  6. 2022

Polodenní výlet vláčkem - červen

Den otevřených dveří Městské policie a Hasičů - červen

Den plný her s nočním spaním ve školce - 16. 6. 2022

Pasování školáků a rozloučení se školním rokem - 28. 6. 2022

 

Plán pravidelných aktivit 

Návštěvy solné jeskyně - ve třídě Plyšáčci vede p. uč. Eva Kubecová 
     prozatím pozastaveno s ohledem na covid-19

Návštěvy solné jeskyně - ve třídě Pastelky vede p. uč. Iveta Spurná 
     prozatím pozastaveno s ohledem na covid-19

Bruslení - vede p. uč. Adriana Dudziková a Lenka Leškaničová
     každé liché úterý 9:15-10:15 h.

Sportování v tělocvičně na ZŠ Žákovská -  třída Plyšáčci
     lichý týden, pozastaveno s ohledem na covid-19

Sportování v tělocvičně na ZŠ Žákovská - třída Pastelky
      sudý týden, pozastaveno s ohledem na covid-19

Program "Zdravý způsob života a prevence závislostí" - externě vedeno Centrem prevence Sociálních                                                                                                             služeb města Havířova
     10 tematických bloků dle rozpisu od září do června

Plavecký kurz - zajišťuje plavecká škola Delfínek
      jarní běh