Organizační záležitosti

 

Provozní doba

 

PROVOZNÍ DOBA MATEŘSKÉ ŠKOLY JE OD 6:30 DO 16:30 HODIN.

  

Organizace školního roku 

 

Zahájení školního roku

4. 9. 2023 provoz MŠ
Státní svátek

28. 9. 2023

MŠ uzavřena

Podzimní prázdniny

26. a 27. 10. 2023

provoz MŠ

Státní svátek

17. 11. 2023

Mš uzavřena

Vánoční svátky 25. a 26. 12. 2023 MŠ uzavřena
Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 až 
2. 1. 2024

provoz MŠ dle požadavku zákonných zástupců

Nový rok 1. 1. 2024 MŠ uzavřena
Pololetní prázdniny 2. 2. 2024 provoz MŠ
Jarní prázdniny 5. až 11. 2. 2024

provoz MŠ 

Velikonoční prázdniny

Velký pátek

28. 3. 2024

29. 3. 2024

provoz MŠ

MŠ uzavřena

Velikonoční pondělí 1. 4. 2024 MŠ uzavřena
Státní svátek 1. 5. 2024 MŠ uzavřena
Státní svátek 8, 5, 2024 MŠ uzavřena
Ukončení školního roku 

28. 6. 2024

 
Hlavní prázdniny

1.-31. 7. 2024

5.-18. 8. 2024

19.-31. 8. 2024

8.-21. 7. 2024

provoz MŠ přerušen

provoz MŠ

provoz MŠ přerušen

provoz MŠ Občanská

Zahájení školního roku 2024/2025

2. 9. 2024

provoz MŠ

 Režim dne

Režim dne je pouze orientační, učitelky mohou pružně reagovat na aktuální dění v mateřské škole. Pevná je pouze doba pro podávání stravy dětem.

6:30 - 8:30 scházení dětí 
6:30 - 8:45 hry a činnosti dle volby dětí
  didakticky zacílené činnosti
  individuální činnosti
  cvičení
od 8:45 hygiena, svačina
9:15 - 9:45 dokončení hrových a řízených činností
9:45 - 11:45 pobyt venku
od 11:45 hygiena, oběd
12:30 - 14:20 hygiena
  odpočinek
  klidné činnosti pro nespavé děti
14:30 - 15:00 hygiena, svačina
15:00 - 16:30 činnosti a hry dle volby dětí
  didakticky zacílené činnosti
  rozcházení dětí

 

Plán akcí

Drakiáda - září, říjen 2023

Světýlková slavnost - začátek listopadu

Mikulášská besídka - 4. 12. 2023

Vánoční besídka - prosinec 2023

Bobování na horách - leden, únor 2024

Pohádka s babičkou - 15.-19. 1. 2024

Lyžařská školička - leden, únor 2024

Dětský karneval - 9. 3. 2024

Návštěva divadelního představení v Divadle loutek Ostrava - dle nabídky 

Návštěva divadelního představení v Těšínském divadle dle nabídky

Divadélko ve školce - 2. 10., 16. 10., 12. 1., 11. 3., 12. 4., 20. 5.

Den Země - duben 2024

Návštěva dopravního hřiště - dle nabídky

Velikonoční tvořivá dílnička -  duben 2024

 Hrajeme si s dědečkem - 18.-22. 3. 2024

Besídka pro maminky - květen 2024

Návštěva divadelního představení MKS Havířov - 16. 5. 2024

Návštěva Dětského světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic - duben 2024

  Výlet do Dinoparku - červen 2024

Celodenní výlet - červen. 2024

Preventivní program Městské policie Havířov - dle nabídky

Radovánky -  červen 2024

Polodenní výlet vláčkem - červen

Den otevřených dveří Městské policie a Hasičů - červen

Den plný her s nočním spaním ve školce - červen 2024

Pasování školáků a rozloučení se školním rokem - červen 2024

 

Plán pravidelných aktivit 

Návštěvy solné jeskyně - ve třídě Plyšáčci vede p. uč. Lenka Leškaničová 

     sudý týden, úterý - odchod od MŠ v 8:30 h.     

Návštěvy solné jeskyně - ve třídě Pastelky vede p. uč. Eva Mrozková

     sudý týden, úterý - odchod od MŠ v 8:30 h.     

Bruslení - ve třídě Plyšáčci vede p. uč. Eva Kubecová

     lichý týden, středa - 10:00-11:00 h.

Bruslení - ve třídě Pastelky ve vede p. uč. Iveta Spurná

     lichý týden, středa - 10:00-11:00 h.     

Pohybová výchova v tělocvičně na ZŠ Žákovská -  třída Plyšáčci
     sudý týden, čtvrtek - odjezd od MŠ 9:30 h.

Pohybová výchova v  tělocvičně na ZŠ Žákovská - třída Pastelky
     lichý týden, čtvrtek - odjezd od MŠ 9:30 h.

Program "Zdravý způsob života a prevence závislostí" - externě vedeno Centrem prevence Sociálních služeb města Havířova
     10 tematických bloků dle rozpisu od září do června

Plavecký kurz - zajišťuje plavecká škola Delfínek
      jarní běh