Organizační záležitosti

Provozní doba

Provozní doba mateřské školy je od 6:30 do 16:30 h.

   

Organizace školního roku 

 

Zahájení školního roku 2. 9. 2019 provoz MŠ
Státní svátek 28. 10. 2019 MŠ uzavřena

Podzimní prázdniny

29. a 30. 10. 2019

provoz MŠ

Štědrý den, vánoční svátky 24. až 26. 12. 2019 MŠ uzavřena
Vánoční prázdniny

23. 12. 2019 až 
3. 1. 2020

provoz MŠ přerušen

2. a 3. 1. provoz MŠ

Nový rok 1. 1. 2020 MŠ uzavřena
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020 provoz MŠ
Jarní prázdniny 17. až 23. 2. 2020

provoz MŠ 

Velikonoční prázdniny

Velký pátek

9. 4. 2020

10. 4. 2020

provoz MŠ

MŠ uzavřena

Velikonoční pondělí 13. 4. 2020 MŠ uzavřena
Státní svátek 1. 5. 2020 MŠ uzavřena
Státní svátek 8. 5. 2020 MŠ uzavřena
Ukončení školního roku  30. 6. 2020  
Hlavní prázdniny

1.-31. 7. 2020

13.-24. 7. 2020 

3.-14. 8. 2020

17.-31. 8. 2020

provoz MŠ přerušen

zajištěno umístění dětí v MŠ Občanská 

provoz MŠ

provoz MŠ přerušen

 Režim dne

Režim dne je pouze orientační, učitelky mohou pružně reagovat na aktuální dění v mateřské škole. Pevná je pouze doba pro podávání stravy dětem.

6:30 - 8:45 scházení dětí 
  hry a činnosti dle volby dětí
  didakticky zacílené činnosti
  individuální činnosti
  cvičení
od 8:45 hygiena, svačina
9:15 - 9:45 dokončení hrových a řízených činností
9:45 - 11:45 pobyt venku
od 11:45 hygiena, oběd
12:30 - 14:20 hygiena
  odpočinek
  klidné činnosti pro nespavé děti
14:30 - 15:00 hygiena, svačina
15:00 - 16:30 činnosti a hry dle volby dětí
  didakticky zacílené činnosti
  rozcházení dětí

 

Plán akcí

Vzájemná návštěva s kamarády v 1. třídě - září

Návštěva divadelních představení MKS Havířov - dle nabídky

Drakiáda - říjen 

Světýlková slavnost - začátek listopadu

Pohádka s babičkou - 2019

Mikulášská besídka -  4. 12. 2019

Vánoční besídka - 17. a 18. 12. 2019

Bobování na horách - leden, únor

Lyžařská školička - leden, únor 2020

Dětský karneval - 14. 3. 2020

Návštěva divadelního představení v Divadle loutek Ostrava - dle nabídky 

Divadýlko ve školce - měsíčně

Den Země - duben 2020

Návštěva dopravního hřiště - dle nabídky

Velikonoční tvořivá dílnička -  2. 4. 2020

 Hrajeme si s dědečkem - 2020

Besídka pro maminky - 12. a 13. 5. 2020

Návštěva Dětského světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic - 8. 4.  Výlet do Dinoparku - červen 2020

Celodenní výlet - červen 2020

Preventivní program Městské policie Havířov - dle nabídky

Radovánky - 6.  6. 2020

Polodenní výlet vláčkem - červen

Den otevřených dveří Městské policie a Hasičů - červen

Den plný her s nočním spaním ve školce - 11. a 12. 6. 2020

Pasování školáků a rozloučení se školním rokem - 26. 6. 2020

 

Plán pravidelných aktivit 

Návštěvy solné jeskyně - ve třídě Plyšáčci vede p. uč. Eva Kubecová 
     každé liché úterý od 9:30 do 10:15 hodin

Návštěvy solné jeskyně - ve třídě Pastelky vede p. uč. Iveta Spurná 
     každá lichá středa od 9:30 do 10:15 hodin

Bruslení - vede p. uč. Adriana Chrapková a Lenka Leškaničová
     každé sudé úterý od 9:30 do 10:30 hodin

Sportování v tělocvičně na ZŠ Žákovská -  třída Plyšáčci
     každý sudý pátek od 8:55 do 9:40 h. 

Sportování v tělocvičně na ZŠ Žákovská - třída Pastelky
     každý lichý pátek od 8:55 do 9:40 h. 

Program "Zdravý způsob života a prevence závislostí" - externě vedeno Centrem prevence Sociálních                                                                                                             služeb města Havířova
     10 tematických bloků dle rozpisu od září do května

Plavecký kurz - zajišťuje plavecká škola Delfínek
      jarní běh