Organizační záležitosti

Provozní doba

Provozní doba mateřské školy je od 6:30 do 16:30 h.

   

Organizace školního roku 

 

Zahájení školního roku 3. 9. 2018 provoz MŠ
Státní svátek 28. 9. 2018 MŠ uzavřena

Podzimní prázdniny

29. a 30. 10. 2018

provoz bude upřesněn

Štědrý den, vánoční svátky 24. až 26. 12. 2018 MŠ uzavřena
Vánoční prázdniny

22. 12. 2018 až 
1. 1. 2019

provoz MŠ přerušen

Nový rok 1. 1. 2019 MŠ uzavřena
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019 provoz MŠ
Jarní prázdniny 11. až 17. 2. 2019

provoz MŠ 

Velikonoční prázdniny

Velký pátek

18. 4. 2019

19. 4. 2019

provoz MŠ

MŠ uzavřena

Velikonoční pondělí 22. 4. 2019 MŠ uzavřena
Státní svátek 1. 5. 2019 MŠ uzavřena
Státní svátek 8. 5. 2019 MŠ uzavřena
Ukončení školního roku  28. 6. 2019  
Hlavní prázdniny

1.-5. 7. 2019

8.-19. 7. 2019 

23. 7.-31. 8. 2019

5.-16. 8. 2019

provoz MŠ přerušen

provoz MŠ  

provoz MŠ přerušen

zajištěno umístění dětí v MŠ Občanská

 Režim dne

Režim dne je pouze orientační, učitelky mohou pružně reagovat na aktuální dění v mateřské škole. Pevná je pouze doba pro podávání stravy dětem.

6:30 - 8:45 scházení dětí 
  hry a činnosti dle volby dětí
  didakticky zacílené činnosti
  individuální činnosti
  cvičení
od 8:45 hygiena, svačina
9:15 - 9:45 dokončení hrových a řízených činností
9:45 - 11:45 pobyt venku
od 11:45 hygiena, oběd
12:30 - 14:20 hygiena
  odpočinek
  klidné činnosti pro nespavé děti
14:30 - 15:00 hygiena, svačina
15:00 - 16:30 činnosti a hry dle volby dětí
  didakticky zacílené činnosti
  rozcházení dětí

 

Plán akcí

Vzájemná návštěva s kamarády v 1. třídě - září

Návštěva divadelních představení MKS Havířov - dle nabídky

Drakiáda - říjen 

Světýlková slavnost - začátek listopadu

Pohádka s babičkou - u Plyšáčků 4.-8. 3. 2019

u Pastelek 11.-15. 3.

Mikulášská besídka -  5. 12. 2018

Vánoční besídka - 18. 12. u Pastelek a 19. 12. u Plyšáčků

Bobování na horách - leden, únor

Lyžařská školička - 7.-11. 1. 2019

Dětský karneval - 2. 2. 2019

Návštěva divadelního představení v Divadle loutek Ostrava - dle nabídky 

Divadýlko ve školce - měsíčně

Den Země - duben 2019

Návštěva dopravního hřiště - dle nabídky

Velikonoční tvořivá dílnička - 11. 4. 2019

 Hrajeme si s dědečkem - u Plyšáčků 11.-15. 3. 2019

Besídka pro maminky - 14. 5. ve třídě Pastelky a 15. 5. ve třídě Plyšáčci

Návštěva Dětského světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic - 12. 4. 2019

Výlet do Dinoparku - 10. 6. 2019

Celodenní výlet - 25. 6. 2019

Preventivní program Městské policie Havířov - dle nabídky

Radovánky - 8. 6. 2019

Polodenní výlet vláčkem - červen

Den otevřených dveří Městské policie a Hasičů - červen

Den plný her s nočním spaním ve školce - 13. a 24. 6. 2019

Pasování školáků a rozloučení se školním rokem - 21. 6. 2019

 

Plán pravidelných aktivit 

Návštěvy solné jeskyně - ve třídě Plyšáčci vede p. uč. Eva Vrábelová 
     každá sudá středa od 10:00 do 10:45 hodin

Návštěvy solné jeskyně - ve třídě Pastelky vede p. uč. Iveta Spurná 
     každé sudé úterý od 10:00 do 10:45 hodin

Bruslení - vede p. uč. Jitka Nalevajková a Lenka Leškaničová
     každé liché úterý od 9:30 do 10:30 hodin

Sportování v tělocvičně na ZŠ Žákovská -  třída Plyšáčci
     každý sudý pátek od 10:55 do 11:40 h. 

Sportování v tělocvičně na ZŠ Žákovská - třída Pastelky
     každý lichý pátek od 10:55 do 11:40 h. 

Program "Zdravý způsob života a prevence závislostí" - externě vedeno Centrem prevence Sociálních                                                                                                             služeb města Havířova
     10 tematických bloků dle rozpisu od září do května

Plavecký kurz - zajišťuje plavecká škola Delfínek
      od 20. 3. 2019