Organizační záležitosti

 

Provozní doba

 

Provozní doba mateřské školy je od 6:30 do 16:30 h.

   

 

Organizace školního roku 

 

Zahájení školního roku

1. 9. 2020 provoz MŠ
Státní svátek

28. 9. 2020

MŠ uzavřena
Státní svátek

28. 10. 2020

MŠ uzavřena

Podzimní prázdniny

29. a 30. 10. 2020

provoz MŠ

Státní svátek

17. 11. 2020

Mš uzavřena

Štědrý den, vánoční svátky 24. až 26. 12. 2020 MŠ uzavřena
Vánoční prázdniny

23. 12. 2020 až 
3. 1. 2021

provoz MŠ dle zájmu

Nový rok 1. 1. 2021 MŠ uzavřena
Pololetní prázdniny 29. 1. 2021 provoz MŠ
Jarní prázdniny 22. až 28. 2. 2021

provoz MŠ 

Velikonoční prázdniny

Velký pátek

1. 4. 20201

2. 4. 2021

provoz MŠ

MŠ uzavřena

Velikonoční pondělí 5. 4. 2021 MŠ uzavřena
Ukončení školního roku 

30. 6. 2021

 
Hlavní prázdniny

1. 7.-1. 8. 2021

červenec 2021

2.-13. 8. 2021

14.-31. 8. 2021

provoz MŠ přerušen

zajištěno umístění dětí v MŠ Selská 

provoz MŠ

provoz MŠ přerušen

Zahájení školního roku 2021/2022

1. 9. 2022

provoz MŠ

 Režim dne

Režim dne je pouze orientační, učitelky mohou pružně reagovat na aktuální dění v mateřské škole. Pevná je pouze doba pro podávání stravy dětem.

6:30 - 8:45 scházení dětí 
  hry a činnosti dle volby dětí
  didakticky zacílené činnosti
  individuální činnosti
  cvičení
od 8:45 hygiena, svačina
9:15 - 9:45 dokončení hrových a řízených činností
9:45 - 11:45 pobyt venku
od 11:45 hygiena, oběd
12:30 - 14:20 hygiena
  odpočinek
  klidné činnosti pro nespavé děti
14:30 - 15:00 hygiena, svačina
15:00 - 16:30 činnosti a hry dle volby dětí
  didakticky zacílené činnosti
  rozcházení dětí

 

Plán akcí

Návštěva divadelních představení MKS Havířov - dle nabídky

Drakiáda - říjen 

Světýlková slavnost - začátek listopadu

Mikulášská besídka -  4. 12. 2020

Vánoční besídka - 17. a 21. 12. 2020

Bobování na horách - leden

Pohádka s babičkou - 11.-15. 1. 2021

Lyžařská školička - leden, únor 2021

Dětský karneval - 13. 2. 2021

Návštěva divadelního představení v Divadle loutek Ostrava - dle nabídky 

Návštěva divadelního představení v Těšínském divadle dle nabídky

Divadélko ve školce - měsíčně

Den Země - duben 2021

Návštěva dopravního hřiště - dle nabídky

Velikonoční tvořivá dílnička -  březen 2021

 Hrajeme si s dědečkem - 8.-12. 3. 2021

Besídka pro maminky - 11. a 12. 5. 2021

Návštěva Dětského světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic - duben 2021

  Výlet do Dinoparku - červen 2021

Celodenní výlet - 10. června  2021

Preventivní program Městské policie Havířov - dle nabídky

Radovánky - 6.  6. 2021

Polodenní výlet vláčkem - červen

Den otevřených dveří Městské policie a Hasičů - červen

Den plný her s nočním spaním ve školce - červven 2021

Pasování školáků a rozloučení se školním rokem - 25. 6. 2021

 

Plán pravidelných aktivit 

Návštěvy solné jeskyně - ve třídě Plyšáčci vede p. uč. Eva Kubecová 
     prozatím pozastaveno s ohledem na covid-19

Návštěvy solné jeskyně - ve třídě Pastelky vede p. uč. Iveta Spurná 
     prozatím pozastaveno s ohledem na covid-19

Bruslení - vede p. uč. Adriana Chrapková a Lenka Leškaničová
     každé sudé úterý 9:00-10:00 h.

Sportování v tělocvičně na ZŠ Žákovská -  třída Plyšáčci
     lichý pátek 8:55-9:40 h. (bus 8:25 h.)

Sportování v tělocvičně na ZŠ Žákovská - třída Pastelky
      sudý pátek 8:55-9:40 h. (bus 8:25 h. )

Program "Zdravý způsob života a prevence závislostí" - externě vedeno Centrem prevence Sociálních                                                                                                             služeb města Havířova
     10 tematických bloků dle rozpisu od září do května

Plavecký kurz - zajišťuje plavecká škola Delfínek
      jarní běh